Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych

 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzanie sald z kontrahentami
  • Monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych)
  • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
  • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych instytucji
  • Przygotowywanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
  • Przygotowywanie budżetów oraz kontrola realizacji polityki budżetowej firmy
  • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
  • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego
 • Istnieje możliwość zlecania nam usług tylko w konkretnym zakresie, np. przygotowywanie analiz finansowych, różnego rodzaju raportów, czy też sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych.