Kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa - outsourcing kadrowy

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników
 • Przygotowywanie i rozliczanie listy płac
 • Utajnianie wysokości wynagrodzeń - drukowanie pasków lub pojedynczych list płac
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych

 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników: PIT-4
 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • Obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS
 • Występowanie w imieniu firmy o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec ZUS
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych

Ponadto w ramach obsługi kadr i płac oferujemy:

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych: PIT-11, PIT-40, PIT-8B, itp.

Istnieje możliwość zlecania nam usług tylko w konkretnym zakresie, np. przygotowywanie analiz finansowych, różnego rodzaju raportów czy też sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT.