Książka Przychodów i Rozchodów

 • Dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego


 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne

Istnieje możliwość zlecania nam usług tylko w konkretnym zakresie, np. przygotowywanie analiz finansowych, różnego rodzaju raportów czy też sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT.