Ryczałt

  • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych - PIT-4, VAT-7
  • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS
  • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
  • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
  • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
  • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne


Istnieje możliwość zlecania nam usług tylko w konkretnym zakresie, np. przygotowywanie analiz finansowych, różnego rodzaju raportów czy też sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT.